• Barne-, Ungdoms- og Familiedirektoratet
 • Oslo Kommune Kulturetaten
 • Magasinet BLIKK
 • Marion Habringer
 • Bufdir / LHBT-Senteret
 • FRI v/Ingvild Endestad
 • HIV Norge v/ Leif-Ove Hansen
 • NFI / Cinemateket
 • Jan Langlo
 • Hege Jaer
 • Sita Jacobsen
 • Cinematekets maskinister & stab
 • Nordisk Film&Kino: Ringen kino
 • Skeiv Ungdom
 • Skeiv Verden
 • Oslo Kulturnatt
 • Den Norske Kortfilmfestivalen i Grimstad v/Anita Svingen & stab
 • Reidar Engesbak
 • Iriz Prize v/Berwyn Rowlands
 • Elsker v/Hilde Hammer
 • Svenskt Filminstitutt
 • AftenpostenTV v/Jonas Brenna
 • Intenskjønn
 • Transition Film Festival
 • Another World Entertainment
 • Nordic Price
 • SLM Oslo
 • Pretty Sweet v/Petter Trønsdal
 • Motlys
 • UiP v/Bård Eion Flåen
 • Pointmedia v/Jo Jørgen Stordal
 • Istituto Italiano di Cultura